Mandala-expressie voor Kids
Mandalas - Je bent die interessante cirkelvormige patronen zeker wel eens tegengekomen. En dat is niet verwonderlijk want mandalatekenen is een eeuwenoude wereldwijde traditie met rangschikkende en rustgevende effecten op de menselijke psyche, voor zowel jong als oud. Het is dan ook te begrijpen dat toen de bekende psycholoog dr. Gustaf Jung dat ontdekte hij met enige regelmaat een mandala tekende (en analyseerde). Hij schreef hierover in ‘Memories, Dreams and Reflections’: ‘’Mijn mandalas waren cryptogrammen met betrekking tot de staat van het Zelf zoals die zich dag na dag aan mij presenteerde. Ik bewaakte hen als waardevolle parels. Het werd mij volstrekt helder dat de mandala het centrum is. Het is de bron van alle wegen. Het is het pad naar het centrum; naar individuatie…’’ ‘’In de voortbrengselen van het onbewuste ontdekken we mandalasymbolen. Dat zijn bijvoorbeeld circulaire figuren en setten van vier die heelheid uitdrukken, en wanneer we heelheid willen uitdrukken dan passen we precies zulke figuren toe…’’ Mandala voor kinderen Zoals dr. Jung al aangaf kunnen we door mandalas (heelheidstekeningen) weer ons centrum vinden en dat op papier uitdrukken. We vinden daardoor gevoelsmatige houvast en rangschikken ook nog eens het onbewuste. Je zou kunnen zeggen dat het tekenen van mandalas ons mentaal-emotioneel helpt opruimen. De indrukken die kinderen te verwerken krijgen zijn overweldigend. Opgroeien opzichzelf zit al vol uitdagingen en voortdurende verschuivingen maar opgroeien in een wereld vol instant-prikkels is een extra uitdaging voor de jonge mens. Mandala-expressie De lessen Mandala-expressie voor kids is een combinatie van mandala- tekenen en allerlei expressie- en ontspanningsoefeningen. Het tekenen en kleuren maakt de weg vrij voor het onbewuste om mentaal-emotionele ervaringen te herschikken en los te laten en de expressie-oefeningen zorgen ervoor dat het kind weer lekker ‘leeg’ is, op weg naar de duizenden andere indrukken van de week. Maar ondanks alle waarom-het-goed-issen is het vooral erg leuk en fijn om te doen. De lessen Een lesperiode bestaat uit 8 weken en zijn in 4 thema’s opgedeeld. Ieder thema behandeld een kleur, materiaal, vorm en betekenis. Een les duurt 1,5 uur waarbij het kind volop gebruik maakt van de aanwezige materialen. Het laatste deel van de les wordt besteedt aan expressie-oefeningen. Dat kunnen actieve en inspannende oefeningetjes zijn of juist diep ontspannende. Hierdoor kan het limbische brein nog beter de door mandalatekenen gerangschikte en geordende indrukken die veelal in spierspanning wordt uitgedrukt weer loslaten. Een lesgroep bestaat maximaal uit 12 kinderen. Het lesgeld is nog niet vastgesteld. Locatie De leslocatie is nog niet bekend. Het streven is om op korte termijn een lesgroep te starten.
Shahaira Brokke Transpersoonlijk Therapeut & Homeopaat “Een kind creatief bij zijn of haar persoonlijke verhaal coachen, is het begin van alle balans.” Ik ben moeder van drie kinderen en werk altijd met veel plezier met mandalas voor kinderen. We zijn recentelijk uit Aruba teruggekeerd, het land van de eeuwige zomer, en zet mijn werk als therapeut hier weer voort. Ik heb jarenlange ervaring met kinderen en gaf bijvoorbeeld therapie en begeleiding aan de jonge bewonertjes van het Imeldahof Kindertehuis op Aruba. Daarnaast werkte ik in mijn eigen drukke praktijk met volwassenen en jongeren met uiteenlopende hulpvragen en gaf bedrijfstrainingen op het gebied van gezondheid en mentaal welzijn. Maar vooral het werken met kinderen spreekt mij aan. Die kleintjes met al hun mogelijkheden en hun uitdagingen op het pad naar volwassenheid. Ik maak er graag een onderdeel van uit! Mocht je vragen hebben kun je me altijd bereiken via info@acuclinic.nl Aanmeldingen voor de Mandala-expressielessen kan via info@acuclinic.nl of bel 06-83082766 zie ook Transpersoonlijke Therapie
   CONTACT        TARIEVEN    TIJDEN       Roeland Krijnen    THERAPIEEN       LOCATIE
integrative medicine