| 06- 830.827.66
Mede door de inzet van het team van prof. dr. D. Schikora van de Universiteit van Paderborn en de Universiteits-klinieken van Heidelberg, Graz en Innsbruck is het nu mogelijk om klassieke acupunctuur met pijnloze laser uit te voeren, al is dat slechts één van de talloze toepassingen van Lasertherapie.
Het stimuleren van acupunctuurpunten met laser roept specifieke effecten op, zowel lokaal als in het brein. Deze effecten kunnen met moderne biomedische technologie gemeten en vastgelegd worden. Daarnaast levert het biologische herstelprocessen op.
High Power Density technologie (HPD) De speciale Laserneedle HPD-laser prikt niet door de huid heen maar focust een ‘low power laser’ met de gewenste uitstraling door een flexibele optische kabel direct naar de te behandelen plaats toe. Hight Power Density leidt tot een extreme hoog luminatie (het aantal fotonen per gebied) dat biologische regeneratie- processen in weefsels oproept zonder verwarmende en schadelijke effecten.
Acuclinic werkt met de ‘State
of the Art’ in lasertechniek:
The Laserneedle Touch
De Lasertoepassing heeft een breed therapeutisch spectrum
1.
Laser schiet fotonen (kleine lichtdeeltjes) particles)
2.
Mestcellen degranuleren daarop
3.
Lokaal komt er dan Histamine vrij
4.
Perifere zenuwcellen depolarisen
5.
Dan volgt de aanmaak van Actiepotentialen op de Nocireceptoren
6.
Nu vindt er afferente signaaltransductie naar het brein plaats
De resulteert in:
Toename in de Activatie van Corticale patronen
Toename van Activatie-patronen in de Hypothalamus
Verandering in de cerebrale arteriele bloedtoevoer
Analgetica:
o
Toename aan Beta-Endorphinens
o
Geblokkeerde depolarisatie van C-vezel afferenten
o
Toegenomen Nitric Oxide productie
o
Toename van vrijgekomen Acethylcholine
Ionkanaal normalisatie
Toegenomen proliferatie in Myofibrillen - Satellietcellen
Vroege epithelisatie:
o
versnelde wondgenezing
o
minimalisering littekeningvorming
o
Afnemen van infectiekansen
Therapie-resistente Diabetische Ulcers genezen
Een reeks Biologische effecten
Een reeks Fysiologische effecten
wat!?
Geen zorgen - het betekent alleen maar dat je herstelproces zojuist geoptima-liseerd is...
Laseracupunctuur
Angst voor naalden? Geen zorgen meer - de pijnloze Laserneedle-technologie levert precieze selectieve laserinput van acupunctuurpunten en triggerpoints. Ook helpt laseracupunctuur bij:
 Laserlicht stimuleert de stofwisseling van de celenergie in de organellen en  mitochondriën , verhoogt  de productie van ATP (herstel) , leidt tot een toename van  Stikstofmonoxide (NO) en reactieve  zuurstofverbindingen  dat  respectievelijk  de bloedcir c u latie verbeter t en gen expressie reguleert d at vervolgens o.a. pijn stillen d e effecten oproept.
Tinnitus | Wondgenezing | Pijnbestrijding
Tinnitus Laserneedle Methode
Class 3R laser met High Power Density technologie = Laserkracht met therapeutisch effect
De Laserneedle methode voor het behandelen van
tinnitus is tijdens klinisch onderzoek ontwikkelt in
samenwerking met de universiteiten van Heidel-
berg (Duitsland), Graz en Innsbruck (Oostenrijk).
Beschadigde haarcellen
Gezonde haarcellen
Microscopische haartjes vormen een lijn op het
oppervlak van iedere gehoorcel in het slakken-
huis. Als deze haartjes beschadigd zijn dan bewe-
gen zij willekeurig en ongestuurd waarbij zij elek-
trische impulsen naar het brein sturen als ‘noise’
oftewel tinnitus. Tinnitus kan ook veroorzaakt
worden door turbulentie in de Arteria Carotis of
de Vena Jugelaris. Kaakklachten van het tempo-
mandibulaire gewricht kunnen ook een oorzaak
zijn. Langdurige tinnitus leidt tot (reversibele)
adaptatie van het brein.
Het roze gebied heeft betrekking op het gehoor
en staat direct in verbinding met de andere
gekleurde gebieden die op tinnitus anticiperen.
De meridianen rond het oor met invloed
op de diverse weefsels en structuren
uit de acupunctuurkanalen (Jing Luo) kan voortkomen. Binnen de Chinese geneeskunde
zwakke laser sterke laser HPD-laser
De Laserneedle Methode is pijnloos en is werkzaam door een fotochemische reactie in
de cellen op te roepen, wat ook wel biostimulatie wordt genoemd. Laseracupunctuur
zet helende biologische processen in werking door fotonenergie te gebruiken.
De fotonenergie van de laser in het rode en infrarode spectrum kan door het weefsel
heendringen en stimuleert de mitochondria (energiefabriekjes in de cel) die ATP gaan
produceren wat veel vrije energie oplevert die door allerlei energieverbruikende
processen in de cel gebruikt wordt.
De stofwisseling van de cel neemt toe en zorgt voor schadeherstel en de terugkeer van
de cellen naar een gezonde staat. De laser van Acuclinic is krachtigste in z’n soort en
laat goede resultaten zien vanwege de High Power Density technologie.
Lasertherapie wordt steeds meer ingezet tegen tinnitus. Mensen reizen
er zelfs voor naar Ibiza, wat goed te begrijpen is gezien de gekmakende, niet uit te
krijgen tonen. Het is overigens goed te weten dat de laserstraal niet verhit (cold
laser) en geen ongemak veroorzaakt. De straal wordt met behulp van speciale oor-
adapters gericht op het gehoorkanaal en een botgebied achter het oor.
Beschadigde cellen
Bij oorproblemen is aangetoond dat de collageenorganisatie in het slakkenhuis
(cochlea) veranderd, en dan met name binnen de basilaire membraan. Lasertherapie
herstelt de haarcellen van het slakkenhuis na acute haarcelschade. Het stimuleert de
algemene groei en verdeling van de cellen, maakt ATP en collageen aan, maakt
growth factor
vrij, verbetert de lokale doorbloeding van het binnenoor en activeert
herstelmechanismes in het binnenoor door fotochemische en fotofysische stimulatie
van de mitochondria van de haarcellen.
Tinnitus en de Chinese geneeskunde
Bezien vanuit Chinese modellen is er sprake van verstoorde energie in de meridianen in
het oorgebied. Door naast de lasermethode ook de doorstroom van Qi (elektromagne-
tische informatie) in die gebieden te stimuleren wordt de tinnitusbehandeling breed
aangepakt. Zowel het lokale celniveau als de aanvoerende structuren en gerelateerde
organen worden in de behandeling meegenomen.
De organen die, onder anderen, vaak bij tinnitus betrokken zijn, worden in de Chinese
geneeskunde de Nier en de Lever genoemd. Een verzwakte Nier-energie en
energieverstoringen in de Lever worden meebehandeld.
In de Chinese geneeskunde wordt een tinnitus-beeld bovendien gecategoriseerd als
een Excestype of als een Leegtetype. Afhankelijk van de typering worden de bij-
behorende acupunctuurpunten aan de behandeling toegevoegd.
Tinnitus Excestype
Stress, overwerk en doorgaan? Boosheid, opwinding en paniek is gerelateerd
aan Lever en Galblaas. Hitte die zowel uit de interne organen kan ontstaan (Zang Fu) als
wordt hieraan gerefereerd als Lever Vuur en Galblaas Exces die de oren verstoren door
de Qi in de Shao Yang meridiaan te blokkeren, vaak in combinatie met een Damp-Hitte
stagnatie. Tinnitus deelt je eigenlijk mee dat een stapje terug niet slecht zou zijn.
Tinnitus Leegtetype
Neemt toe bij vermoeidheid en ontstaat, Chinees gezien, uit orgaandeficienties zoals
Nier of Lever Leegte die, westers gezien, voldoende voeding en verzorging van de
celfysiologie van de oren in de weg staat. De Leegte heeft invloed op de Shao Yin en
Jue Yin meridianen.
Aanpassing van het Brein deactiveren
Het is van belang ook de compensatie van de prefrontale cortex en het limbische
brein, waar de tinnitus zich op neuraal niveau manifesteert, te deactiveren. Daarom
worden er naalden gezet op specifieke punten rond het oor waar soms ook electro-
stimulatie op wordt gezet, wat een goed effect heeft op de afname van tinnitus.
Behandelduur
Het meest effectief is een behandelfrequentie van 3 x in de eerste 2 weken,
gevolgd door een frequentie 2 x per week. Een verwacht traject bestaat uit 20
behandelingen. In de praktijk lukt het de meeste mensen niet om 3 x te komen,
maar ook met een 2 x per week-start is de behandeling werkzaam. Gezien
mensen met tinnitus complexe variabelen laten zien zoals tinnitustype, leeftijd,
doofheid, oorschade en ontstaansgeschiedenis is de gegeven behandelduur
indicatief. Tijdens de persoonlijke intake wordt dit besproken.
Resultaten
Ondanks de complexiteit van tinnitus wijst onderzoek van lasertherapie op de volgende
resultaten: Verbetering van tinnitus qua ernst en beperking | Verbetering van levens-
kwaliteit | Verandering van socio-economische situatie | Verandering in spannings- en
depressieklachten | Verandering in psychoakoestische parameters | Verandering in
volume van tinnitus | Verandering van audiometrische drempelwaarden.
Journal of Research in Medical Sciences 2011
Clinic of the University Munich Germany
The Cochrane Library 2012
The Scientific World Journal 2013
Photomedicine and Laser Surgery 2017
Tinnitus en Laseracupunctuur
Het behekste oor Eeuwen voor Christus sprak men al over ‘het oor dat behekst was’ en sindsdien zijn er vele beschrijvingen van tinnitus in historische verslagen te lezen. De dag van vandaag laat de volgende cijfers zien: 7 tot 19% van de volwassen bevolking heeft er dagelijks last van en 35% krijgt er soms en onregelmatig mee te maken - Het is dan ook een veelvoorkomende klacht. Tinnitus houdt in dat een patiënt in een of beide oren (of in het hoofd) geluiden hoort zonder dat het geluid in de buitenwereld aanwezig is. Het horen van geluid dat in het lichaam zelf ontstaat, zoals het stromen van bloed bloedvaten of het samentrekken van spieren, is een zogenaamd somatogeluid, en geen echte tinnitus. De meeste mensen met tinnitus ervaren het niet als een groot probleem. Bij 5% leidt tinnitus tot geïrriteerdheid en achteruitgang van de levenskwaliteit maar bij 1 tot 2% raakt het dagelijkse leven echter ernstig verstoord. Gehoorverlies Ondanks dat gehoorverlies een directe relatie heeft met het ontstaan van tinnitus, is het nog steeds niet goed duidelijk wat precies de oorzaak is. Het gehoorverlies hier is leeftijdgebonden, lawaaigebonden of familiair bepaald maar de ernst van het gehoorverlies hangt niet samen met de ernst van de tinnitus. In slechts enkele gevallen is er iets anders aan de hand zoals bv. de aanwezigheid van een brughoektumor. De huisarts zal hoogstwaarschijnlijk een screeningsaudiogram verrichten en de diagnose (en behandelrichting) wordt zorgvuldig en stapsgewijs opgesteld vanwege de complexiteit van tinnitus. Denk daarbij aan werkinvloed, leeftijd, ernst, overige gezondheidsklachten, vermoeidheid, stressomstandigheden, etc. Bij sterke twijfel kan de huisarts ook een MRI laten maken om te zien hoe de situatie binnenin het hoofd is, al zal dit niet snel gebeuren. Factoren van invloed op tinnitus Demografische factoren, zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Psychosociale factoren – invloeden die voortkomen uit een combinatie van gevoelens en gedachten die te maken hebben met andere mensen, werk- of leefomgevingen. Tinnituskarakteristieken, zoals luidheid, frequentie en locatie waar het wordt waargenomen. De schaal en mate waarin tinnitus last bezorgd. Goed opgezet onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er een heldere relatie bestaat tussen de ernst en de mate waarin iemand last heeft van tinnitus en: - de mate van bewustzijn van de tinnitus tijdens de dag, - het voelen van angst, nervositeit, vermoeidheid of depressie/somberheid, - de hoeveelheid tinnituskarakteristieken zoals luidheid, frequentie, toonwisselen, - de aanwezigheid van andere lichamelijke klachten en stress, - de aanwezigheid van slaapproblemen. In cijfers: tinnitus plus slaapproblemen 25%; duizeligheid 25%; concentratieproblemen 22%; angst of wanhoop 15%; depressie 12% - overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden (hyperacusis) 63%. Behandelmogelijkheden Tinnitus is een complexe aandoening waar meerdere oorzaken en factoren bij betrokken zijn. Dit houdt in dat een behandeling gericht moet zijn op meerdere invalshoeken. Een standaard middel/behandeling die tinnitus wegneemt is daarom niet mogelijk. Tinnitus moet vanuit diverse invalshoeken worden bekeken en aangepakt. De rol van behandeling met medicijnen is beperkt. Er zijn vele middelen onderzocht waarvan geen enkel medicijn onomstotelijk effectief is. Een Cochrane-review laat bv. zien dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van wel vaak voorgeschreven antidepressiva. Mensen met een flink gehoorverlies kunnen verlichting krijgen door het aanmeten van een hoortoestel omdat het versterken van de omgevingsgeluiden de aard en aanwezigheid van tinnitus kan verminderen. Ook zijn er zogenaamde maskeertoestellen te krijgen die het gehoor een geluid aanbieden om de tinnitus te maskeren. De Laserneedle Methode en Chinese geneeskunde pakt tinnitus op veel factoren aan.
· · · ·
Wondgenezing
De heilzame effecten van rode en infrarode lasertherapie bij Diabetische Ulcis Cruris en andere
therapieresistente aandoeningen zijn goed gedocumenteerd in het fototherapeutische
onderzoeksveld bij wondgenezing.
Lasertherapie bij de aangedane weefsels laat een toename zien van arteriele, venale en lymfatische
circulatie rond de zweren en wonden.
Rode/infrarode laserbelichting samen met blauwe laser elimineert iedere stafylococcen-
besmetting in de wond en verhoogt het metabolisme van de fibroblasten.
Wondherstel van langaanwezige, volledig therapierestistente
ulcus cruris venosum (foto 1) dat met Lasertherapie behandeld werd.
Man, 56 jaar. Na 4 behandelingen (foto 2). Na 4 weken en 12 behandelingen zijn de wonden dicht (foto 3).
Pijnbehandelingen
kan laseracupunctuur ook ingezet worden voor pijntherapie.
Met een laag-frequente Transcutaneous Optical Nerve Stimulation (TONS) wordt de laser
gefixeerd op een pijngebied en ingesteld op een 2Hz-100Hz modus wat tot pijnstillende
effecten leidt, net zoals het bekende TENS-apparaat dat kan.
Daarnaast zet laser de toename van celenergie in werking in het aangedane gebied. Er
ontstaat dan een verhoging van de ATP-aanmaak, een hogere oxygenatie en een verhoogde
bloeddoorstroming in de haarvaten.
Naast het laten doorstromen van Qi en het opheffen van blokkades
Mede door de inzet van het team van prof. dr. D. Schikora van de Universiteit van Paderborn en de Universiteits- klinieken van Heidelberg, Graz en Innsbruck is het nu mogelijk om klassieke acupunctuur met pijnloze laser uit te voeren, al is dat slechts één van de talloze toepassingen van Lasertherapie.
Het stimuleren van acupunctuurpunten met laser roept specifieke effecten op, zowel lokaal als in het brein. Deze effecten kunnen met moderne biomedische technologie gemeten en vastgelegd worden. Daarnaast levert het biologische herstelprocessen op.
High Power Density technologie (HPD) De speciale Laserneedle HPD-laser prikt niet door de huid heen maar focust een ‘low power laser’ met de gewenste uitstraling door een flexibele optische kabel direct naar de te behandelen plaats toe. Hight Power Density leidt tot een extreme hoog luminatie (het aantal fotonen per gebied) dat biologische regeneratie- processen in weefsels oproept zonder verwarmende en schadelijke effecten.
Laseracupunctuur
Angst voor naalden? Geen zorgen meer - de pijnloze Laserneedle-tech- nologie levert precieze selectieve laserinput van acupunctuurpunten en triggerpoints. Maar laser helpt ook goed bij:
Tinnitus Wondgenezing Pijnbestrijding
Tinnitus Laserneedle Methode
Class 3R laser met High Power Density technologie Laserkracht met therapeutisch effect
Beschadigde haarcellen
Gezonde haarcellen
Microscopische haartjes vormen een lijn op het
oppervlak van iedere gehoorcel in het slakken-
huis. Als deze haartjes beschadigd zijn dan bewe-
gen zij willekeurig en ongestuurd waarbij zij elek-
trische impulsen naar het brein sturen als ‘noise’
oftewel tinnitus. Tinnitus kan ook veroorzaakt
worden door turbulentie in de Arteria Carotis of
de Vena Jugelaris. Kaakklachten van het tempo-
mandibulaire gewricht kunnen ook een oorzaak
zijn. Langdurige tinnitus leidt tot (reversibele)
adaptatie van het brein.
zwakke laser sterke laser HPD-laser
Aanpassing van het Brein deactiveren
Het is van belang ook de compensatie van de prefrontale cortex en het limbische brein, waar de tinnitus zich op neuraal niveau manifesteert, te deactiveren. Daarom worden er naalden gezet op specifieke punten rond het oor waar soms ook elektrostimulatie op wordt gezet, wat een goed effect heeft op de afname van tinnitus. Behandelduur Het meest effectief is een behandelfrequentie van 3 x in de eerste 2 weken, gevolgd door een frequentie van 2 x per week. Een verwacht traject bestaat uit 20 behande- lingen. In de praktijk lukt het de meeste mensen niet om 3 x te komen, maar ook met een 2 x per week-start is de behandeling werkzaam. Gezien mensen met tinnitus complexe variabelen laten zien, zoals tinnitustype, leeftijd, doofheid, oorschade, psychologische achter- gronden en ontstaansgeschiedenis is de gegeven behandelduur indicatief. Tijdens de persoonlijke intake wordt dit besproken. Resultaten Ondanks de complexiteit van tinnitus wijst onderzoek van lasertherapie op de volgende resultaten: Verbetering van tinntius qua ernst en beperking | verbetering van levens- kwaliteit | verandering van socio-economische situatie | verandering in spannings- en depressieklachten | verande- ring in psychoakoestische parameters | verandering in volume van tinnitus | verandering van audiometrische drempelwaarden.
Clinic of the University Munich Germany
Photomedicine and Laser Surgery 2017
Tinnitus en Laseracupunctuur
Het behekste oor Eeuwen voor Christus sprak men al over ‘het oor dat behekst was’ en sindsdien zijn er vele beschrijvingen van tinnitus in historische verslagen te lezen. De dag van vandaag laat de volgende cijfers zien: 7 tot 19% van de volwassen bevolking heeft er dagelijks last van en 35% krijgt er soms en onregelmatig mee te maken - Het is dan ook een veelvoorkomende klacht. Tinnitus houdt in dat een patiënt in een of beide oren (of in het hoofd) geluiden hoort zonder dat het geluid in de buitenwereld aanwezig is. Het horen van geluid dat in het lichaam zelf ontstaat, zoals het stromen van bloed bloedvaten of het samentrekken van spieren, is een zogenaamd somatogeluid, en geen echte tinnitus. De meeste mensen met tinnitus ervaren het niet als een groot probleem. Bij 5% leidt tinnitus tot geïrriteerdheid en achteruitgang van de levenskwaliteit maar bij 1 tot 2% raakt het dagelijkse leven echter ernstig verstoord. Gehoorverlies Ondanks dat gehoorverlies een directe relatie heeft met het ontstaan van tinnitus, is het nog steeds niet goed duidelijk wat precies de oorzaak is. Het gehoorverlies hier is leeftijdgebonden, lawaaigebonden of familiair bepaald maar de ernst van het gehoorverlies hangt niet samen met de ernst van de tinnitus. In slechts enkele gevallen is er iets anders aan de hand zoals bv. de aanwezigheid van een brughoektumor. De huisarts zal hoogstwaarschijnlijk een screeningsaudiogram verrichten en de diagnose (en behandelrichting) wordt zorgvuldig en stapsgewijs opgesteld vanwege de complexiteit van tinnitus. Denk daarbij aan werkinvloed, leeftijd, ernst, overige gezondheidsklachten, vermoeidheid, stressomstandigheden, etc. Bij sterke twijfel kan de huisarts ook een MRI laten maken om te zien hoe de situatie binnenin het hoofd is, al zal dit niet snel gebeuren. Factoren van invloed op tinnitus Demografische factoren, zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Psychosociale factoren – invloeden die voortkomen uit een combinatie van gevoelens en gedachten die te maken hebben met andere mensen, werk- of leefomgevingen. Tinnituskarakteristieken, zoals luidheid, frequentie en locatie waar het wordt waargenomen. De schaal en mate waarin tinnitus last bezorgd. Goed opgezet onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er een heldere relatie bestaat tussen de ernst en de mate waarin iemand last heeft van tinnitus en: - de mate van bewustzijn van de tinnitus tijdens de dag, - het voelen van angst, nervositeit, vermoeidheid of depressie/somberheid, - de hoeveelheid tinnituskarakteristieken zoals luidheid, frequentie, toonwisselen, - de aanwezigheid van andere lichamelijke klachten en stress, - de aanwezigheid van slaapproblemen. In cijfers: tinnitus plus slaapproblemen 25%; duizeligheid 25%; concentratieproblemen 22%; angst of wanhoop 15%; depressie 12% - overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden (hyperacusis) 63%. Behandelmogelijkheden Tinnitus is een complexe aandoening waar meerdere oorzaken en factoren bij betrokken zijn. Dit houdt in dat een behandeling gericht moet zijn op meerdere invalshoeken. Een standaard middel/behandeling die tinnitus wegneemt is daarom niet mogelijk. Tinnitus moet vanuit diverse invalshoeken worden bekeken en aangepakt. De rol van behandeling met medicijnen is beperkt. Er zijn vele middelen onderzocht waarvan geen enkel medicijn onomstotelijk effectief is. Een Cochrane-review laat bv. zien dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van wel vaak voorgeschreven antidepressiva. Mensen met een flink gehoorverlies kunnen verlichting krijgen door het aanmeten van een hoortoestel omdat het versterken van de omgevingsgeluiden de aard en aanwezigheid van tinnitus kan verminderen. Ook zijn er zogenaamde maskeertoestellen te krijgen die het gehoor een geluid aanbieden om de tinnitus te maskeren. De Laserneedle Methode en Chinese geneeskunde pakt tinnitus op veel factoren aan.
· · · ·
Wondgenezing
De heilzame effecten van rode en infrarode lasertherapie bij Diabetische Ulcis Cruris en andere therapieresistente aandoeningen zijn goed gedocumenteerd in het fototherapeutische onderzoeksveld bij wondgenezing.
Lasertherapie bij de aangedane weefsels laat een toename zien van arteriele, venale en lymfatische circulatie rond de zweren en wonden. Rode/infrarode laserbelichting samen met blauwe laser elimineert iedere stafylococcen-besmetting in de wond en verhoogt het metabolisme van de fibroblasten.
Wondherstel van langaanwezige, volledig therapierestistente
ulcus cruris venosum (foto 1) dat met Lasertherapie behandeld werd.
Man, 56 jaar. Na 4 behandelingen (foto 2). Na 4 weken en 12 behandelingen zijn de wonden dicht (foto 3).
Pijnbehandelingen
Met een laag-frequente Transcutaneous Optical Nerve Stimulation (TONS) wordt de laser gefixeerd op een pijngebied en ingesteld op een 2Hz-100Hz modus wat tot pijnstillende effecten leidt, net zoals het bekende TENS- apparaat dat kan. Daarnaast zet laser de toename van celenergie in werking in het aangedane gebied. Er ontstaat dan een verhoging van de ATP-aanmaak, een hogere oxygenatie en een verhoogde bloeddoorstroming in de haarvaten.
De Laserneedle Methode is pijnloos en is werkzaam door een fotochemische reactie in de fotonenergie van de laser in het rode en infrarode spectrum kan door het weefsel heendringen en stimuleert de mitochondria (energiefabriekjes in de cel) die ATP gaan produceren wat veel vrije energie oplevert die door allerlei energieverbruikende processen in de cel gebruikt wordt. De stofwisseling van de cel neemt toe en zorgt voor schadeherstel en de terugkeer van de cellen naar een gezonde staat. De laser van Acuclinic is krachtigste in z’n soort en laat goede resultaten zien vanwege de High Power Density technologie. Beschadigde cellen Bij oorproblemen is aangetoond dat de collageenorganisatie in het slakkenhuis (cochlea) veranderd, en dan met name binnen de basilaire membraan. Lasertherapie herstelt de haarcellen van het slakkenhuis na acute haarcelschade. Het stimuleert de algemene groei en verdeling van de cellen, maakt ATP en collageen aan, maakt vrij, verbetert de lokale doorbloeding van het binnenoor en activeert growth factor en activeert herstelmechanismes in het binnenoor door fotochemische en fotofysische stimulatie van de mitochondria van de haarcellen. Lasertherapie wordt steeds meer ingezet tegen tinnitus. Mensen reizen er zelfs voor naar Ibiza, wat goed te begrijpen is gezien de gekmakende, niet uit te krijgen tonen. Het is overigens goed te weten dat de laserstraal niet verhit (cold laser) en geen ongemak veroorzaakt. De straal wordt met behulp van speciale oor-adapters gericht op het gehoorkanaal en een botgebied achter het oor. Tinnitus en de Chinese Geneeskunde Bezien vanuit Chinese modellen is er sprake van verstoorde energie in de meridianen in het oorgebied. Door naast de lasermethode ook de doorstroom van Qi (elektromagnetische informatie) in die gebieden te stimuleren wordt de tinnitusbehandeling breed aangepakt. Zowel het lokale celniveau als de aanvoerende structuren en gerelateerde organen worden in de behandeling meegenomen. De organen die, onder anderen, vaak bij tinnitus betrokken zijn, worden in de Chinese geneeskunde de Nier en de Lever genoemd. Een verzwakte Nier-energie en energieverstoringen in de Lever worden meebehandeld.In de Chinese geneeskunde wordt een tinnitus-beeld bovendien gecategoriseerd als een Excestype of als een Leegtetype. Afhankelijk van de typering worden de bij-behorende acupunctuurpunten aan de behandeling toegevoegd. Tinnitus Excestype Stress, overwerk en doorgaan? Boosheid, opwinding en paniek is gerelateerd aan Lever en Galblaas. Hitte die zowel uit de interne organen kan ontstaan (Zang Fu) als wordt hieraan gerefereerd als Lever Vuur en Galblaas Exces die de oren verstoren door de Qi in de Shao Yang meridiaan te blokkeren, vaak in combinatie met een Damp-Hittestagnatie. Tinnitus deelt je eigenlijk mee dat een stapje terug niet slecht zou zijn. Tinnitus Leegtetype Neemt toe bij vermoeidheid en ontstaat, Chinees gezien, uit orgaandeficienties zoals Nier of Lever Leegte die, westers gezien, voldoende voeding en verzorging van de celfysiologie van de oren in de weg staat. De Leegte heeft invloed op de Shao Yin en Jue Yin meridianen.
Het roze gebied heeft betrekking op het gehoor
en staat direct in verbinding met de andere
gekleurde gebieden die op tinnitus anticiperen.
De meridianen rond het oor met invloed
op de diverse weefsels en structuren
De Laserneedle methode voor het behandelen van tinnitus is tijdens klinisch onderzoek ontwikkelt in samenwerking met de universiteiten van Heidelberg (Duitsland), Graz en Innsbruck (Oostenrijk).
Naast het laten doorstromen van Qi en het ophef- fen van blokkades kan laseracupunctuur ook ingezet worden voor pijntherapie.
Raadhuisstraat 56A | Heemstede
info@acuclinic.nl
06-830.827.66
Up-to-date Acupunctuur | Roeland Krijnen