| 06- 830.827.66
Het oor bevat een microsysteem van het lichaam dat overeenkomt met de hersenkaart ontdekt door de Canadese neurowetenschapper Wilder Penfield.
Ooracupunctuur is een microacupunctuurtechniek te vergelijken van reflexologie en werd in 1950 in Frankrijk voor het eerst beschreven door dr. Paul Nogier die als de Vader van de moderne auriculoacupunctuur gezien wordt.
Rudimentaire vormen van ooracupunctuur, die waarschijnlijk rond de steentijd ontstonden, zijn tot de dag van vandaag in veel delen van de wereld nog te vinden. Het werd gebruikt in het oude Egypte, Rome, Griekenland en langs de kusten van de Middellandse zee.
Hoe wordt ooracupunctuur toegepast? Ooracupunctuur wordt in het algemeen toegevoegd aan een behandeling van gewone acupunctuur maar kan ook volledig ‘stand alone’ ingezet worden. Meestal zal de acupuncturist een paar punten toevoegen waarvan hij/zij denkt dat ze de behandeling ondersteunen. Ooracupunctuurpunten kunnen ook gedurende lange tijd gestimuleerd worden door het gebruik van oorzaadjes of oornaaldjes. Oorzaadjes zijn erg kleine zaadjes van de Vaccaria plant. Deze worden met een klein stukje chirurgisch tape op de plaats gehouden. En kunnen van een paar dagen tot twee weken in de oren gedragen worden. Oornaaldjes zijn erg fijne naaldjes met ook een tape- ondersteuning en kunnen ook een paar dagen tot twee weken in de oren gedragen worden.
ooracupunctuur wordt breed ingezet voor condities zoals, o.a.: verslavingen, problemen met de gemoedstoestand, obesitas, pijn, overgangsklachten, etc.
Battlefield Acupuncture Militairen kunnen als gevolg van oorlogshandelingen chronische pijn overhouden, lang nadat hun wonden hersteld zijn. Voor veel militairen is pijn een geaccepteerde consequentie van het werk. Maar een verwonding als gevolg van groot geweld is vaak niet eens nodig om pijnproblemen te ontwikkelen: gewrichts- en spierpijnen ontstaan met de tijd door het tillen van zware bepakkingen en verplaatsingen over lange afstand en moeilijk begaanbaar terrein. De gepensioneerde luchtmacht kolonel, Richard Niemtzow, MD, was destijds een praktiserend stralingsoncoloog en chief of staff van de 27e Medical Group op Cannon Air Force Basis, toen iemand een brochure over acupunctuur op zijn bureau achterliet. “Ik besloot een opleiding aan het UCLA te doen die een training medische acupunctuur voor artsen aanbood.
Hij vond de technieken die hij leerde erg effectief wanneer het aankwam op de management van pijn en besloot op McGuire Air Force Base in New Jersey een acupunctuurkliniek te openen. Het werd al snel een van de meest populaire klinieken van de basis. In 2001 ontwikkelde hij een ooracupunctuurtechniek die hij ‘battlefield acupuncture’ noemde, vanwege het vermogen het in minder dan optimale omstandigheden toe te passen. Nu, werkzaam vanuit het Air Force Acupuncture Center op Joint Base Andrews, is Niemtzow belast met het trainen van zoveel mogelijk artsen die de techniek willen leren en kreeg daarvoor 5.4 miljoen US Dollar aan fondsen om dat mogelijk te maken. Op dit moment beheersen zo’n 500 artsen van de diverse krijgsmachtonderdelen en veteranenzorg de techniek. Niemtzow gaf zelfs de opleiding battlefield acupuncture in Beijing waar hij, als gastspreker, een goede indruk op de Chinese militairen achterliet. De Chinezen nodigden Niemtzow en zes andere militaire artsen uit om een Chinese luchtmachtbasis te bezoeken en de techniek te demonstreren.
Kolonel, Richard Niemtzow, MD, geeft battlefield acupuncture instructies
Luchtmacht-, marine- en landmachtartsen nemen acupunctuur mee naar de oorlogsgebieden van Irak en Afghanistan als onderdeel van noodhulp en in voorliniehospitaals. Ook zetten zij het in als hoofdbehandeling van PTSS.
Het kan verrassen dat zoveel militaire artsen deze techniek omarmen omdat acupunctuur door velen als pseudowetenschap gezien werd. De respons is echter dat veel artsen bereid zijn om ieder alternatief uit te proberen om het enorme overgebruik van opiaten en pijnstillers onder het militaire personeel en de veteranen te stoppen. Verslavingen aan pijnmedicatie op recept is de tweede meest voorkomende reden waarom leden van de krijgsmacht zich bij de verslavingszorg aanmelden. De hoofdreden van dit project was om met acupunctuur het gebruik van opiaten te verminderen. Niemtzow: “In het begin bestond er weerstand tegen acupunctuur. Onbekenheid omdat het niet in het medische curriculum zit. Maar zorgverzekeraars willen slechts resultaten zien. En toen patiënten begonnen te rapporteren dat zij beter werden, letten hun verzekeringsartsen goed op. Het is populair geworden omdat het makkelijk te leren is, overal toepasbaar is, goedkoop is en in een paar uur onder de knie is. En omdat de resultaten keer op keer reproduceerbaar zijn.” Dit houdt niet in dat het voor iedereen werkt. Sommige patiënten vinden geen baat bij de behandelingen. Hoe dan ook, artsen die de techniek toe- passen vinden het hooglijk effectief bij patienten waarbij medicijnen niets deden. Ook wordt acupunctuur ingezet samen met voorgeschreven medi- cijnen zodat patiënten een lagere dosis van hun pijnstillers kunnen nemen. “Iedere dag ontvangen we trainingsverzoeken vanuit militaire basissen over de hele wereld, ” zegt Niemtzow. “Ze hebben de werking gezien en willen er meer van weten.’’
Oor/Auriculo-acupunctuur
Ooracupunctuur is een diagnose- en behandel- systeem gebaseerd op het normaliseren van lichamelijke fysiologie door het prikken van punten die verbonden zijn met zeer fijne uitlopers van de 10 craniale zenuwen van het brein. Het is empirisch in kaart gebracht en later door de fMRI - scanner bevestigd.
Lang geleden ontdekt en overgedragen
Raadhuisstraat 56A | Heemstede
info@acuclinic.nl
06-830.827.66